▼ PARTNEŘI ▼

MVV.cz
Komerční banka, a.s.
SIEMENS
PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
Dalkia.cz
TEPLÁRNY BRNO, A.S.
Severní energetická a.s.
Valmet Corporation
Elektrárny Opatovice, a.s.

▼ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI             ORGANIZÁTOŘI ▼

Časopis All for Power
Časopis ENERGETIKA
JMM Consulting
PRO-ENERGY MAGAZÍN
Czech industry
Teplárenské sdružení ČR - sdružuje teplárny a podnikatele v teplárenství a energetice


NOVÉ STRATEGIE A TRENDY – BUDOUCNOST TEPLÁRENSTVÍ A CO JI OVLIVNÍ: LEGISLATIVA A APLIKACE CÍLŮ EU, DOSTUPNOST VHODNÉHO PALIVA, FINANCOVÁNÍ I ÚSPORY?


PROGRAM KONFERENCE
8:30       registrace a výdej konferenčních materiálů
dopolední sekce
9:00       zahájení konference a úvodní slovo – Miroslav KREJČŮ Teplárenské sdružení ČR, moderátor
• CÍLE ASEK V TEPLÁRENSTVÍ • LEGISLATIVNÍ APLIKACE EVROPSKÉ ENERGETICKÉ STRATEGIE 2030 • STRATEGIE V OCHRANĚ OVZDUŠÍ
9:20       Mirek TOPOLÁNEK   předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR
             CÍLE ASEK 2030 PRO TEPLÁRENSTVÍ, ANALÝZA A DOPADY
9:40       Vladimír VLK   poradce ministra průmyslu a obchodu ČR pro energetiku
             NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA A DALŠÍ RELEVANTNÍ APLIKACE CÍLŮ EVROPSKÉ ENERGETICKÉ STRATEGIE
10:00     Pavel ZÁMYSLICKÝ   ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí ČR
             OCHRANA OVZDUŠÍ – LEGISLATIVA A DLOUHODOBÁ STRATEGIE MŽP VE VZTAHU K TEPLÁRENSTVÍ, POVINNOSTI PO ROCE 2015
10:20     krátká řízená diskuse
10:40     přestávka
• REDESIGN TRHU S ELEKTŘINOU • ZDANÍME NÍZKOÚČINNOU KONDENZAČNÍ VÝROBU? • PŘÍMÉ APLIKACE VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU PRO TEPLÁRENSTVÍ
11:00     Jiří FEIST   Chief Strategic Officer, EP Energy, a.s.
             REDESIGN TRHU S ELEKTŘINOU A UPLATNĚNÍ TEPLÁREN NA TRHU
11:20     Jiří PLEŠEK   ředitel Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, v.v.i.
             PŘÍKLAD APLIKACE ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU V OBLASTI ENERGETIKY PRO ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI A SPOLEHLIVOSTI ENERGETICKÝCH STROJŮ
11:40     František HRDLIČKA   profesor, ředitel projektu Centrum pro civilní jadernou spolupráci Fakulty strojní ČVUT v Praze
             ZDANĚNÍ NÍZKO ÚČINNÉ VÝROBY ELEKTŘINY, ROZDĚLENÍ ÚSPOR NA ELEKTŘINU A TEPLO
12:00     Ondřej VOJÁČEK   IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha
             EKONOMICKÉ DOPADY NÁVRHU SMĚRNICE O SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZE STŘEDNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NA TEPLÁRENSKÉ ZDROJE
12:20     krátká řízená diskuse
12:50     přestávka – společný oběd
odpolední sekce
14:00     zahájení odpolední sekce – Jiří MAREK JMM consulting, moderátor – představení filosofie a základních tezí panelové diskuze na téma:
• BUDE UHLÍ PRO TEPLÁRENSTVÍ? • JAK FINANCOVAT TEPLÁRENSTVÍ, UPLATNÍ SE NOVÉ TECHNOLOGIE?
14:10     vstupní referáty panelové diskuze:
Jan VONDRÁŠ   ředitel, Invicta BOHEMICA, s.r.o.
 •          palivo pro teplárenství - výsledky studií a analýz
Jiří GAVOR   jednatel a partner, ENA s.r.o.
 •          dostupnost primárních zdrojů pro efektivní rozvoj teplárenství
Pavel PELČÁK   Manager of Energy Finance, Corporate Banking, Komerční banka, a.s.
 •          efektivní investice v teplárenství a jejich limity
Bořivoj TOMIS   jednatel, Valmet s.r.o.
 •          nejvyspělejší technologie - cesta ke konkurenceschopnosti
Damir DORDEVIČ   obchodní ředitel, Severní energetická, a.s.
 •          kdo má uhlí pro teplárny a jaké jsou možné budoucí strategie v dodávkách?
16:15     ukončení konference